Varför är det så ont om Q?

Hasse Alfredsson skrev på slutet av 60-talet den numera klassiska barnboken ”Varför är det så ont om Q?” I den boken får läsaren lära sig att förklaringen är att ”Boven” och ”Q-hunden” ger sig ut för att stjäla bokstäver. ”Boven” stjäl bokstäver med en maskin som han har uppfunnit. När han åker fast och tvingas återlämna bokstäverna visar det sig att alla Q saknas. Q-hunden har nämligen slickat i sig alla Q eftersom de liknar en katt sedd bakifrån!

 

Q4

 

 

 

 

 

När vi på Nogap jobbar med kvalitetsfrågor ser vi att problemet inte är att det är brist på ”Lilla q”. Problemet är att det saknas ”Stora Q”!

Joseph M Juran myntade redan andra hälften av 1900-talet begreppen “Big Q” and “Little Q” och dessa begrepp är nyckeln till att fullt förstå potentialen med kvalitetsarbete. Stora Q är att låta kvalitetsarbetet genomsyra hela affärsverksamheten, produkterna och tjänsterna. Lilla q handlar om att jobba med kvalitet inom ett betydligt mer begränsat område, exempelvis genom att bara fokusera på den enskilda produkten. Förenklat kan man säga att Lilla q är en del av bilden och Stora Q är hela bilden.

Traditionellt har vi i västvärlden sett oss själva som högkvalitativa, medan lågkostnadsländerna ansetts hålla låg kvalitet. Detta grundar sig på att vi sedan länge har varit duktiga på att mäta kvalitet i enskilda produkter. Det är viktigt att inse att när nu kvalitetsutvecklingen accelererar i länder som Indien och Kina arbetar man där inte bara med kvalitet i enskilda produkter utan strategiskt i hela värdekedjan. Vi tror att nyckeln för att vi i västvärlden skall behålla vår komparativa fördel är att vi förstår skillnaden mellan Stora Q och Lilla q. Kvalitetsarbete är en strategisk ledningsfråga som handlar om att utveckla förmågan att möta de kundbehov som ligger bakom den enskilda produkten eller tjänsten. Det vill säga det Joseph M Juran en gång i tiden menade med Stora Q.

Vi på Nogap ser i vårt arbete att det inte är som Hasse Alfredsson skrev ”ont om q”. Det är ont om Stora Q!

Fundera på om ni jobbar med Stora Q eller Lilla q i er verksamhet!

Vill ni veta mer om hur Nogap jobbar med kvalitet kan ni kontakta Mari Hellblom på 070-223 41 43 eller Mari.Hellblom@nogap.se

Om ni är nyfikna på Hasse Alfredssons bok rekommenderar vi er att gå in på SVTs ”Öppet Arkiv”: https://www.oppetarkiv.se/video/1399273/varfor-ar-det-sa-ont-om-q-avsnitt-1-av-5