Vet du att du får rätt controller?

Yrkestiteln ”Controller” är en titel som ibland kan vara otydlig och innefatta en mängd olika kompetenser. När en kund skulle beskriva vilken kompetens de efterfrågade räknade de upp följande kompetenser: ”Duktig med siffror”, ”kan excel” och ”gärna har erfarenhet av vårt ekonomisystem”.

Att bara hitta en person som uppfyller dessa kriterier är inte svårt. Att hitta rätt person för uppdraget kräver mer.

träff

 

När ni träffar en representant för Nogap träffar ni inte bara en konsultförmedlare. Den ni träffar, troligen Anneli, Viveka, Mari eller Andreas, har tillsammans mer än 100 års erfarenhet från arbete på ekonomiavdelning i en mängd olika roller. Vi har själva erfarenheter som CFO, Ekonomichef, Redovisningschef, Koncernredovisningschef, Business Controller, Accounting Controller, Project Controller, Production Controller, Sustainability Controller och Internal Control Manager.

När Nogap träffar kunden kan vi göra en djupare analys av uppdraget för att bedöma vilket behov kunden verkligen har. Sedan matchar vi behovet med någon av våra erfarna och kompetenta konsulter. Även den som ansvarar för själva matchningen har hög kompetens inom ekonomi och kan i vissa fall själv vara aktuell för uppdraget.

För att bedöma uppdragets natur försöker vi att analysera uppdraget utifrån två dimensioner:

  • Redovisningskompetens/Affärskompetens
  • Reaktivt/Proaktivt arbetssätt

Genom dessa dimensioner kan vi kartlägga vilken typ av kompetenser som behövs för just det specifika uppdraget. I nedanstående bild belyses ett antal olika typer av controllers och hur de kan arbeta.

affred4

 

Vi på Nogap har i våra tidigare arbeten tagit in interimkonsulter och förstår därför vikten av rätt matchning mellan kompetens och uppdrag. Vi har själva som chefer upplevt både lyckade och misslyckade matchningar och vet att en felmatchad interimkonsult kan innebära ett stort merarbete och en ytterligare belastning för organisationen. Det är även därför vi ibland tackar nej till uppdrag. Tror vi oss inte kunna leverera rätt konsult tar vi inte uppdraget. Även om det ibland gör potentiella kunder besvikna är det en del av vårt arbete att med trovärdighet kunna leverera högsta kvalitet.

Nästa gång du ska ta in en interimkonsult, fundera då på om konsultförmedlaren som ansvarar för matchningen har tillräcklig erfarenhet och kompetens för att förstå dina behov och bedöma kompetensen hos den potentiella kandidaten.