Vilka krav ska du ställa på konsulter i pandemin?

Till följd av pandemin har efterfrågan på konsulter som kan lösa uppdrag på distans och ofta utan överlämning/upplärning ökat. Under året har många kunder vänt sig till oss på Nogap, både för verksamhetsutvecklingsuppdrag och för interim-/specialistuppdrag. Gemensamt för uppdragen är att kunderna har höga förväntningar på:

  • Kort startsträcka
  • Självständiga konsulter
  • Hög kompetens och förmåga att lösa komplexa frågor utanför det ursprungliga uppdraget

Detta har alltid varit en del av Nogaps DNA och vi har sedan länge rekryterat just sådana personer till vårt företag. Men vi bör också lägga till förmågan att kommunicera och skapa effektiva team, utanför de fysiska mötesrummen.

Under 2020-2021 har vi trots restriktioner framgångsrikt levererat flera nya uppdrag. Vi har visat att vi med rätt ansats i flera fall kunde genomföra uppdragen helt utan fysiska möten, utan att göra avkall på kvalitet eller effektivitet i genomförandet. Vi är stolta över att våra konsulter är trygga och tydliga och har förmågan att kommunicera och skapa engagerade team. Den förmågan kan inte likställas med metoder och Gantt-scheman, utan avgörs av hur vi agerar och uppfattas som individer.

Så nästa gång du behöver stöttning för verksamhetsutveckling eller för interimuppdrag; fundera på vad du behöver i en tid av restriktioner eller när vi under hösten går in i en post-pandemisk tid.

Vi tycker du skall ställa samma krav som tidigare: Kort startsträcka, Självständiga konsulter och Hög kompetens. Men vi tycker också att du skall välja konsulter som praktiskt kan hantera det nya kommunikationsbehovet, som skapar och leder effektiva team. Inte ”virtuella team” i powerpointpresentationer, utan riktiga team som arbetar effektivt tillsammans, oavsett vart vi befinner oss. Konsulter som kan och vill engagera organisationen.

För oss är ett uppdrag i första hand en fråga om kompetens och inte en fråga om bemanning.

Kontakta Andreas Hultdin nästa gång du behöver en konsult: 070-2194599 eller Andreas.Hultdin@nogap.se