När tänkte du senast på ditt rörelsekapital?

Det gångna året innebar att många företag tvingades in i en defensiv finansiell krishantering med fokus på att:

  • Säkerställa försäljning, upprätthålla produktion och minimera effekterna av störningar i leveranskedjan
  • Snabbt/temporär reduktion av rörliga kostnader
  • Säkra kassaflöde och finansiering

I våra samtal med CEO’s och CFO’s talar många om att den komplexa situationen tvingat fram en bättre förståelse av de fundamentala mekanismerna i den egna verksamheten. Nu tror vi att det är rätt läge att kliva ur tillståndet av krishantering och återta den långsiktiga kontrollen över balansräkningen genom att optimera det operativa rörelsekapitalet (Kundfordringar, Lager och Leverantörsskulder). Storleken på rörelsekapitalet gör det ofta till en av företagets största investeringar. Till skillnad från anläggningstillgångar saknas ofta tydligt ansvar, strategi och styrning.  Vi ser att genom ett tydligt strategiskt grepp kan man frigöra betydande likviditet och därigenom gå från en defensiv krishantering till en affärsmässig offensiv med rörelsefrihet och ökad konkurrenskraft.

Vi på Nogap vet hur detta går till. 

I mer än 20 år har vi stöttat bolag i detta arbete med mycket goda resultat. Konceptet har visat sig framgångsrikt både i goda tider, med att optimera verksamheten i redan starka bolag, och i svåra tider med företag under stark finansiell stress.

Vår kunskap och erfarenhet hämtar vi både från våra konsultuppdrag och från arbete som CFO’s och Business Controllers med direkt ansvar för kapitalbindning och operationell effektivitet. Det skiljer oss från många andra konsultfirmor. Vi vet hur arbetet bedrivs i praktiken och behovet av att strukturellt och bestående optimera rörelsekapitalet, med bibehållna eller förbättrade servicenivåer.

Vi avråder från kortsiktiga kampanjer för att minimera rörelsekapitalet. Effekten av en sådan insats är av engångskaraktär och ofta med en rejäl rekyl. En felaktig och kortsiktig strategi kan i värsta fall skapa långvariga negativa konsekvenser för kund-/leverantörsrelationer och produktionen.

Gå rätt väg, optimera ditt operativa rörelsekapital, skapa balans i verksamheten och öka kapitalomsättningshastigheten. Det genererar kassaflöde och ökar lönsamheten. För att uppnå detta krävs:

  • Rätt målbild och styrning
  • Operationell och strukturell effektivitet i hela värdekedjan från leverantör till slutkund
  • Tydligt ansvar kombinerat med mätning och uppföljning
  • Välfungerande prognosprocess kopplat till kassaflöde

Kontakta Klas Melander på Nogap 072-2174545 eller klas.melander@nogap.se så får du veta mer.