Lean Administration

Kursen inleds med en kort introduktion av vad begreppet Lean Administration kommer i från och vad Lean innebär i form av förhållningssätt och principer. Genom att sedan spela ett Leanspel får deltagarna en praktisk känsla för vinsterna med att arbeta i enlighet med ett processflödestänk och teorier, metoder och verktyg kopplas till en konkret egen upplevelse. Hur kan jag och mitt företag ha nytta av Lean?

Ett flödesfokuserat förhållningssätt innebär att gå från optimering av resurser till optimering av flöden utifrån ett kundperspektiv. Faktorer som inte skapar värde för slutkunden identifieras och elimineras genom att alla medarbetare tillsammans fokuserar på att ständigt förbättra verksamheten. Enkelt uttryckt handlar det om ‘Mer värde för mindre arbete‘. Men hur gör jag? Hur passar det här in i min verksamhet?

Den här utbildningen ger en kort introduktion av filosofin bakom Lean Administration samt en praktisk känsla för vinsterna med att arbeta i enlighet med ett processflödestänk genom att spela Leanspelet där teorier, metoder och verktyg kopplas till en konkret egen upplevelse.

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som omfattar:

  • Vad är Lean och Lean Administration?
  • Spela Lean Administrationsspelet
  • Koppla teorier och verktyg till den praktiska upplevelsen i spelet

Syfte
Att öka kunskapen om vad begreppet Lean innebär och få en praktisk känsla för vinsterna med att arbeta utifrån ett processflödestänk genom att spela Leanspelet för administration.

Mål
Deltagarna skall efter genomförd kurs:

  • Ha kännedom om principerna bakom Lean
  • Kunna koppla teorier och verktyg till en konkret egen upplevelse genom att ha spelat Leanspelet
  • Ha sett exempel på praktiska vinster med att arbeta utifrån ett processflödestänk genom att ha spelat spelet

Målgrupp
De som behöver en introduktion till Lean och vill få en känsla generellt för vad Lean kan innebära för en verksamhet i praktiken och specifikt för administrativa processer.

Litteratur
Detta är lean av N Modig och P Åhlström.

Information om kursen
Antal dagar: 1
Lunch ingår

Anmälan och frågor till utbildning@nogap.se