Controllingfunktionen 2018 : Jobba mer eller jobba rätt?

Controllingfunktionen är i ständig förändring, men i många fall innebär förändringen att nya uppgifter ständigt faller på controllern utan att några gamla uppgifter faller bort. I många år har det talats om Controllern som en Business Partner till övriga funktioner, men det kan vara svårt att utvecklas i den riktningen när man fastnar i administrativa processer. De utmaningar som en Controller ofta ställs inför är:

  • Pressande tidplaner
  • Bristande systemstöd
  • Ökande krav från ledning och organisation
  • Omvärldsförändringar som leder till skiften i verksamhetens fokus, exempelvis internkontroll och hållbarhetsstyrning

I denna miljö är risken stor att man fastnar i det dagliga arbetet och inte hinner fokusera på långsiktig verksamhetsutveckling. Ofta fastnar diskussionen i att man upplever sig underbemannade och det blir en jakt på tid och resurser. Istället borde man ta ett kliv tillbaka och diskutera vad som är funktionens kärnaktiviteter och hur man skapar en tydlig väg för att nå en tillvaro där man arbetar med just det.

Hur skall din organisation nå höjd effektivitet genom att jobba rätt istället för att jobba mer?

Nogap har i många år lett verksamhetsutveckling inom Controllingfunktioner på olika nivåer inom multinationella företag, från produktions-/projektcontrolling på enheter till Business Controlling på globala koncerners huvudkontor. Detta gör att vi i vårt arbete kan se Controllingperspektiv från olika håll och skapa förståelse organisationens skiftande behov.

Nogap har kompetens och erfarenhet att leda din organisation till strukturerad verksamhetsutveckling även om behovet skiljer sig från fall till fall.

Exempel på hur vi kan stötta:

  • Utbildning
  • Coaching
  • Processanalys och effektivisering
  • Interimuppdrag

Varje organisation och tillfälle kräver unika lösningar anpassade till just den tidpunkten och med Nogaps breda erfarenhet kan vi hjälpa er att skräddarsy en lösning som passar ert företag.

Vill du veta mer: kontakta Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se