Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Henrik Liljeros har börjat på Nogap.

Henrik har lång erfarenhet från positioner som business controller, project controller och internal control manager i globala organisationer, senast som business controller för GA Products Hitachi Energy.

NoGap 22-181, medarbetarporträtt

Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Maria Jexby har börjat på Nogap.

Maria har mångårig erfarenhet som ekonomichef, business controller, project controller och treasury controller, senast som ekonomichef för Algeco Sweden.

NoGap 22-181, medarbetarporträtt

Nu bygger Nogap 2022 – vill du vara med på resan?

Ännu ett pandemi-år har passerat. Men när vi på Nogap yrkesmässigt tittar i backspegeln ser vi att vi trots det fortsatte vår tillväxtresa: Omsättningen ökade för det sjunde året i rad, vår kundbas växte och vi arbetade för kunder i mer än 20 länder.
De senaste åren har vi i skenet av pandemin varit försiktiga i vår rekryteringsstrategi, men nu vill vi bygga vidare med nya anställda. Vi söker 4 nya kollegor som kan hjälpa oss att bygga 2022. Kanske kan du se dig själv i bilden ovan?

Vi söker erfarna konsulter för interimuppdrag. Är du intresserad av att bli en i vårt team och jobba som:
– Ekonomichef
– Business controller
– Projektcontroller
– Redovisningschef
– Koncernredovisningsekonom
– Interim manager

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är ensam på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm. För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med kvalificerade underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Hör av dig till Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

Egentligen borde den här rubriken vara på engelska

2021 var ännu ett år av pandemirestriktioner och arbete på distans. Märkligt nog blev det ett av Nogaps mest internationella år. Trots restriktioner hade vi både internationella interimuppdrag och verksamhetsutvecklingsprojekt med dagliga möten i mer än 20 länder!

Arbetsdagen kunde börja i Sydkorea för att fortsätta via Ryssland, Tyskland och Spanien för att avrundas i Mexico. Merparten skedde naturligtvis från vårt kontor eller hemifrån, men även om tekniken har tagit stora kliv framåt så är vi stolta över våra medarbetare som har kunnat driva och slutföra projekt över hela världen under en pandemi, med alla dess restriktioner som förhindrade resor och fysiska möten.

Söker du självständiga konsulter med hög kompetens eller om du vill vara med på Nogaps globala tillväxtresa och arbeta som konsult, kontakta Andreas.Hultdin@nogap.se 070-2194599.

Klockringning på Nasdaq med Scandinavian Real Heart

I ett av våra uppdrag är Andreas Hultdin CFO för det börsnoterade företaget Scandinavian Real Heart. Ett projekt som drivits 2021 var att byta listning för bolagets aktier till Nasdaq First North, och fredagen den 17/12 var Andreas med och ringde i klockan när handeln öppnade.

Utöver listningen på Nasdaq First North har vi under året även arbetat med finansieringsfrågor, vilket inkluderat en företrädesemission på 61 MSEK, samt en ansökan till European Innovation Council som resulterade i ett beviljat bidrag om 25 MSEK.

Detta är ett exempel på att av våra många spännande och omväxlande uppdrag.

Thomas Finocchiaro – Chief Technology Officer, Azad Najar – Styrelseledamot/Grundare, Ina Laura Perkins – VD, Helena Stenhem – Marknadskommunikatör och Andreas Hultdin.

Nogap önskar God Jul!

När Nogap sammanfattar året skulle vi kunna berätta om våra fantastiska och kompetenta medarbetare.
Kanske skulle vi kunna berätta om att vi ännu ett år har slagit omsättningsrekord.
Eller att vi har långa samarbeten med kunder som sträcker sig över flera år.
 
Men det vi är mest stolta över att vi 2012 startade vårt biståndsprojekt Motema http://www.motema.n.nu/ tillsammans med Agneta och Gunnar Bennstam! För tionde året stödjer vi det lilla sjukhuset i Mimia och bidrar därmed till att fortsätta minska mödra- och barnadödligheten i en region med stora behov. Hoppas att även ni vill skänka mer än bara en tanke till de som behöver denna jul.

Är du vår nya kollega?

Nogap står aldrig stilla och fortsätter tillväxtresan utan att ge avkall på de höga kvalitetskrav som våra kunder ställer på en Nogap-konsult:

 • Kort startsträcka
 • Självständiga konsulter
 • Hög kompetens och förmåga att lösa komplexa frågor utanför det ursprungliga uppdraget

Vi får kontinuerligt nya förfrågningar inom både interimuppdrag och verksamhetsutveckling.

Vi söker nu dig med gedigen erfarenhet och kompetens inom områdena:

 • Ekonomichef
 • Business controller
 • Projektcontroller
 • Redovisningschef
 • Koncernredovisningsekonom
 • Interim manager

Är du intresserad av att lära dig nya verksamheter och använda din gedigna kompetens i nya miljöer?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är ensam på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är huvudsakligen stora företag i Mälardalen och Stockholm. För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med kvalificerade underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Hör av dig till Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

Ekonomer tar också semester

Sommaren är äntligen här och vi på Nogap vill önska er alla en solig och avkopplande semester!

Vi på Nogap gillar semester, såklart. Men vi ser också fram emot en höst där vi fortsätter driva utveckling och effektivisering inom ekonomi, finans, internal control och controlling, eller stöttar med temporära resurser när behov uppstår.

För oss är ett uppdrag i första hand en fråga om rätt kompetens och inte en fråga om bemanning.

Kontakta Andreas Hultdin nästa gång du behöver en konsult: 070-2194599 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

Vilka krav ska du ställa på konsulter i pandemin?

Till följd av pandemin har efterfrågan på konsulter som kan lösa uppdrag på distans och ofta utan överlämning/upplärning ökat. Under året har många kunder vänt sig till oss på Nogap, både för verksamhetsutvecklingsuppdrag och för interim-/specialistuppdrag. Gemensamt för uppdragen är att kunderna har höga förväntningar på:

 • Kort startsträcka
 • Självständiga konsulter
 • Hög kompetens och förmåga att lösa komplexa frågor utanför det ursprungliga uppdraget

Detta har alltid varit en del av Nogaps DNA och vi har sedan länge rekryterat just sådana personer till vårt företag. Men vi bör också lägga till förmågan att kommunicera och skapa effektiva team, utanför de fysiska mötesrummen.

Under 2020-2021 har vi trots restriktioner framgångsrikt levererat flera nya uppdrag. Vi har visat att vi med rätt ansats i flera fall kunde genomföra uppdragen helt utan fysiska möten, utan att göra avkall på kvalitet eller effektivitet i genomförandet. Vi är stolta över att våra konsulter är trygga och tydliga och har förmågan att kommunicera och skapa engagerade team. Den förmågan kan inte likställas med metoder och Gantt-scheman, utan avgörs av hur vi agerar och uppfattas som individer.

Så nästa gång du behöver stöttning för verksamhetsutveckling eller för interimuppdrag; fundera på vad du behöver i en tid av restriktioner eller när vi under hösten går in i en post-pandemisk tid.

Vi tycker du skall ställa samma krav som tidigare: Kort startsträcka, Självständiga konsulter och Hög kompetens. Men vi tycker också att du skall välja konsulter som praktiskt kan hantera det nya kommunikationsbehovet, som skapar och leder effektiva team. Inte ”virtuella team” i powerpointpresentationer, utan riktiga team som arbetar effektivt tillsammans, oavsett vart vi befinner oss. Konsulter som kan och vill engagera organisationen.

För oss är ett uppdrag i första hand en fråga om kompetens och inte en fråga om bemanning.

Kontakta Andreas Hultdin nästa gång du behöver en konsult: 070-2194599 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

När tänkte du senast på ditt rörelsekapital?

Det gångna året innebar att många företag tvingades in i en defensiv finansiell krishantering med fokus på att:

 • Säkerställa försäljning, upprätthålla produktion och minimera effekterna av störningar i leveranskedjan
 • Snabbt/temporär reduktion av rörliga kostnader
 • Säkra kassaflöde och finansiering

I våra samtal med CEO’s och CFO’s talar många om att den komplexa situationen tvingat fram en bättre förståelse av de fundamentala mekanismerna i den egna verksamheten. Nu tror vi att det är rätt läge att kliva ur tillståndet av krishantering och återta den långsiktiga kontrollen över balansräkningen genom att optimera det operativa rörelsekapitalet (Kundfordringar, Lager och Leverantörsskulder). Storleken på rörelsekapitalet gör det ofta till en av företagets största investeringar. Till skillnad från anläggningstillgångar saknas ofta tydligt ansvar, strategi och styrning.  Vi ser att genom ett tydligt strategiskt grepp kan man frigöra betydande likviditet och därigenom gå från en defensiv krishantering till en affärsmässig offensiv med rörelsefrihet och ökad konkurrenskraft.

Vi på Nogap vet hur detta går till. 

I mer än 20 år har vi stöttat bolag i detta arbete med mycket goda resultat. Konceptet har visat sig framgångsrikt både i goda tider, med att optimera verksamheten i redan starka bolag, och i svåra tider med företag under stark finansiell stress.

Vår kunskap och erfarenhet hämtar vi både från våra konsultuppdrag och från arbete som CFO’s och Business Controllers med direkt ansvar för kapitalbindning och operationell effektivitet. Det skiljer oss från många andra konsultfirmor. Vi vet hur arbetet bedrivs i praktiken och behovet av att strukturellt och bestående optimera rörelsekapitalet, med bibehållna eller förbättrade servicenivåer.

Vi avråder från kortsiktiga kampanjer för att minimera rörelsekapitalet. Effekten av en sådan insats är av engångskaraktär och ofta med en rejäl rekyl. En felaktig och kortsiktig strategi kan i värsta fall skapa långvariga negativa konsekvenser för kund-/leverantörsrelationer och produktionen.

Gå rätt väg, optimera ditt operativa rörelsekapital, skapa balans i verksamheten och öka kapitalomsättningshastigheten. Det genererar kassaflöde och ökar lönsamheten. För att uppnå detta krävs:

 • Rätt målbild och styrning
 • Operationell och strukturell effektivitet i hela värdekedjan från leverantör till slutkund
 • Tydligt ansvar kombinerat med mätning och uppföljning
 • Välfungerande prognosprocess kopplat till kassaflöde

Kontakta Klas Melander på Nogap 072-2174545 eller klas.melander@nogap.se så får du veta mer.