Klockringning på Nasdaq med Scandinavian Real Heart

I ett av våra uppdrag är Andreas Hultdin CFO för det börsnoterade företaget Scandinavian Real Heart. Ett projekt som drivits 2021 var att byta listning för bolagets aktier till Nasdaq First North, och fredagen den 17/12 var Andreas med och ringde i klockan när handeln öppnade.

Utöver listningen på Nasdaq First North har vi under året även arbetat med finansieringsfrågor, vilket inkluderat en företrädesemission på 61 MSEK, samt en ansökan till European Innovation Council som resulterade i ett beviljat bidrag om 25 MSEK.

Detta är ett exempel på att av våra många spännande och omväxlande uppdrag.

Thomas Finocchiaro – Chief Technology Officer, Azad Najar – Styrelseledamot/Grundare, Ina Laura Perkins – VD, Helena Stenhem – Marknadskommunikatör och Andreas Hultdin.

Nogap önskar God Jul!

När Nogap sammanfattar året skulle vi kunna berätta om våra fantastiska och kompetenta medarbetare.
Kanske skulle vi kunna berätta om att vi ännu ett år har slagit omsättningsrekord.
Eller att vi har långa samarbeten med kunder som sträcker sig över flera år.
 
Men det vi är mest stolta över att vi 2012 startade vårt biståndsprojekt Motema http://www.motema.n.nu/ tillsammans med Agneta och Gunnar Bennstam! För tionde året stödjer vi det lilla sjukhuset i Mimia och bidrar därmed till att fortsätta minska mödra- och barnadödligheten i en region med stora behov. Hoppas att även ni vill skänka mer än bara en tanke till de som behöver denna jul.

Är du vår nya kollega?

Nogap står aldrig stilla och fortsätter tillväxtresan utan att ge avkall på de höga kvalitetskrav som våra kunder ställer på en Nogap-konsult:

 • Kort startsträcka
 • Självständiga konsulter
 • Hög kompetens och förmåga att lösa komplexa frågor utanför det ursprungliga uppdraget

Vi får kontinuerligt nya förfrågningar inom både interimuppdrag och verksamhetsutveckling.

Vi söker nu dig med gedigen erfarenhet och kompetens inom områdena:

 • Ekonomichef
 • Business controller
 • Projektcontroller
 • Redovisningschef
 • Koncernredovisningsekonom
 • Interim manager

Är du intresserad av att lära dig nya verksamheter och använda din gedigna kompetens i nya miljöer?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är ensam på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är huvudsakligen stora företag i Mälardalen och Stockholm. För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med kvalificerade underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Hör av dig till Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

Vilka krav ska du ställa på konsulter i pandemin?

Till följd av pandemin har efterfrågan på konsulter som kan lösa uppdrag på distans och ofta utan överlämning/upplärning ökat. Under året har många kunder vänt sig till oss på Nogap, både för verksamhetsutvecklingsuppdrag och för interim-/specialistuppdrag. Gemensamt för uppdragen är att kunderna har höga förväntningar på:

 • Kort startsträcka
 • Självständiga konsulter
 • Hög kompetens och förmåga att lösa komplexa frågor utanför det ursprungliga uppdraget

Detta har alltid varit en del av Nogaps DNA och vi har sedan länge rekryterat just sådana personer till vårt företag. Men vi bör också lägga till förmågan att kommunicera och skapa effektiva team, utanför de fysiska mötesrummen.

Under 2020-2021 har vi trots restriktioner framgångsrikt levererat flera nya uppdrag. Vi har visat att vi med rätt ansats i flera fall kunde genomföra uppdragen helt utan fysiska möten, utan att göra avkall på kvalitet eller effektivitet i genomförandet. Vi är stolta över att våra konsulter är trygga och tydliga och har förmågan att kommunicera och skapa engagerade team. Den förmågan kan inte likställas med metoder och Gantt-scheman, utan avgörs av hur vi agerar och uppfattas som individer.

Så nästa gång du behöver stöttning för verksamhetsutveckling eller för interimuppdrag; fundera på vad du behöver i en tid av restriktioner eller när vi under hösten går in i en post-pandemisk tid.

Vi tycker du skall ställa samma krav som tidigare: Kort startsträcka, Självständiga konsulter och Hög kompetens. Men vi tycker också att du skall välja konsulter som praktiskt kan hantera det nya kommunikationsbehovet, som skapar och leder effektiva team. Inte ”virtuella team” i powerpointpresentationer, utan riktiga team som arbetar effektivt tillsammans, oavsett vart vi befinner oss. Konsulter som kan och vill engagera organisationen.

För oss är ett uppdrag i första hand en fråga om kompetens och inte en fråga om bemanning.

Kontakta Andreas Hultdin nästa gång du behöver en konsult: 070-2194599 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

När tänkte du senast på ditt rörelsekapital?

Det gångna året innebar att många företag tvingades in i en defensiv finansiell krishantering med fokus på att:

 • Säkerställa försäljning, upprätthålla produktion och minimera effekterna av störningar i leveranskedjan
 • Snabbt/temporär reduktion av rörliga kostnader
 • Säkra kassaflöde och finansiering

I våra samtal med CEO’s och CFO’s talar många om att den komplexa situationen tvingat fram en bättre förståelse av de fundamentala mekanismerna i den egna verksamheten. Nu tror vi att det är rätt läge att kliva ur tillståndet av krishantering och återta den långsiktiga kontrollen över balansräkningen genom att optimera det operativa rörelsekapitalet (Kundfordringar, Lager och Leverantörsskulder). Storleken på rörelsekapitalet gör det ofta till en av företagets största investeringar. Till skillnad från anläggningstillgångar saknas ofta tydligt ansvar, strategi och styrning.  Vi ser att genom ett tydligt strategiskt grepp kan man frigöra betydande likviditet och därigenom gå från en defensiv krishantering till en affärsmässig offensiv med rörelsefrihet och ökad konkurrenskraft.

Vi på Nogap vet hur detta går till. 

I mer än 20 år har vi stöttat bolag i detta arbete med mycket goda resultat. Konceptet har visat sig framgångsrikt både i goda tider, med att optimera verksamheten i redan starka bolag, och i svåra tider med företag under stark finansiell stress.

Vår kunskap och erfarenhet hämtar vi både från våra konsultuppdrag och från arbete som CFO’s och Business Controllers med direkt ansvar för kapitalbindning och operationell effektivitet. Det skiljer oss från många andra konsultfirmor. Vi vet hur arbetet bedrivs i praktiken och behovet av att strukturellt och bestående optimera rörelsekapitalet, med bibehållna eller förbättrade servicenivåer.

Vi avråder från kortsiktiga kampanjer för att minimera rörelsekapitalet. Effekten av en sådan insats är av engångskaraktär och ofta med en rejäl rekyl. En felaktig och kortsiktig strategi kan i värsta fall skapa långvariga negativa konsekvenser för kund-/leverantörsrelationer och produktionen.

Gå rätt väg, optimera ditt operativa rörelsekapital, skapa balans i verksamheten och öka kapitalomsättningshastigheten. Det genererar kassaflöde och ökar lönsamheten. För att uppnå detta krävs:

 • Rätt målbild och styrning
 • Operationell och strukturell effektivitet i hela värdekedjan från leverantör till slutkund
 • Tydligt ansvar kombinerat med mätning och uppföljning
 • Välfungerande prognosprocess kopplat till kassaflöde

Kontakta Klas Melander på Nogap 072-2174545 eller klas.melander@nogap.se så får du veta mer.

Behöver du träffa en expert inom ekonomi eller räcker det med att kontakta en konsultförmedlare?

När nyckelmedarbetare inom ekonomifunktionen slutar eller din erfarne controller blir sjukskriven är tiden knapp att få en ersättare på plats. Men är det viktigast att få någon på plats eller att hitta rätt ersättare?

Kanske lyfter du snabbt på luren och ringer en säljare på någon av de stora konsultförmedlarna?

Innan du gör det: Fråga dig om du vill prata med en generell konsultförmedlare eller om det finns ett mervärde i att tala direkt med en person som aktivt jobbar med kvalificerade ekonomifrågor och har mångårig erfarenhet som ekonomichef.

Nogap förmedlar inte bara en resurs – vi är din kollega som har kompetensen och praktisk förståelse för arbetet som behöver göras.

Hos oss på Nogap är alla, även ledningsgruppen, aktiva konsulter. Vi vet vad som krävs av olika roller inom redovisning, controlling, internal control och ledningsarbete i större och medelstora företag. När du diskuterar utformningen av ett uppdrag med oss talar du med någon som suttit i stolen i minst 25 år, som ekonomichef/controller och konsult. Vi identifierar dina behov och tillsammans etablerar vi rätt bild av uppdraget. Kanske är det den du först diskuterar uppdraget med som visar sig vara rätt matchning.

Nästa gång en nyckelmedarbetare slutar eller ett specialistbehov uppstår, vänd dig till Nogap – vi hjälper dig hitta rätt lösning.

Vill du veta mer ta kontakt med Andreas Hultdin, VD på Nogap: Andreas.Hultdin@nogap.se

070-2194599

Nytt år – nya möjligheter?

Efter ett år fyllt av utmaningar vi inte kunde förutse går vi in i 2021 med förhoppningen att det här året skall innebära en återgång till en tillvaro där vi på nytt kan träffa våra nära, njuta av en teaterföreställning eller ett glas rött i en trång bar på den Franska Rivieran…eller en ståplats mitt i Björklöven-klacken.

Efter ett år av att bara försöka få allt att fungera, kanske du börjar blicka framåt och funderar på vad nästa steg för dig innebär?

Är du intresserad av att lära dig nya verksamheter och använda din gedigna kompetens i nya miljöer?

Då kanske vi på Nogap kan erbjuda dig en möjlighet 2021!

Vi letar hela tiden efter erfarna konsulter för interimuppdrag.

Är du intresserad av att bli en i vårt team och jobba som:

 • Ekonomichef
 • Business controller
 • Projektcontroller
 • Redovisningschef
 • Koncernredovisningsekonom
 • Interim manager

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är ensam på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm. För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med kvalificerade underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Hör av dig till Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Nogap förstärker med Klas Melander som kommer tillbaka till oss som partner. Klas har bred och mångårig erfarenhet från management consulting (EY och Capacent) och ledande positioner inom bland annat Electrolux och ABB. Han har djup kompetens och erfarenhet av att praktiskt driva operationella effektiviseringar med fokus på ledtider, kapitalbindning och kassaflöde.

Klas började hos oss den 14 april.

Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Charlotta Nilgran börjar på Nogap.

Charlotta börjar hos oss den 1 mars.

Charlotta har mångårig erfarenhet från management, redovisning och controlling. Charlotta har de senaste åren arbetat som CFO / VD inom energibranschen och har även en bakgrund som revisor.