Är du en erfaren business controller som vill växa med oss?

Nogap fortsätter att växa och många av våra kunder efterfrågar löpande erfarna controllers för kortare och längre interimuppdrag.

Är du en controller med mångårig erfarenhet från produktion eller projektverksamhet?

Är du strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikativ/pedagogisk förmåga?

Är du intresserad av nya utmaningar och vill växa både på ett professionellt och personligt plan?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är själv på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm.

För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Låter detta intressant så tveka inte att kontakta

Andreas Hultdin 070-219 45 99 Andreas.Hultdin@nogap.se eller skicka in din CV till cv@nogap.se.

 

 

Flexible Interim Consulting

När vi möter kunder hör vi ofta att de har behov av extra kompetens, men att det är för dyrt. Resonemanget bygger på att kunden endast ser alternativen nyanställning eller heltidskonsult.

Vi på Nogap har genom åren arbetat på olika sätt för att möta kundens behov och kan därför erbjuda alternativ. När du anlitar Nogap hjälper vi till att analysera det faktiska behovet istället för att försöka sälja in en heltidslösning. Vi har genom åren framgångsrikt stöttat kunder med våra specialistkompetenser med varierande beläggningstid.

Exempel på uppdrag där vi med våra kompetenser bidragit stort, men med begränsad tidsomfattning:

 • Extra kompetens i samband med månadsbokslut
 • Stöttning i samband med projekt där den ordinarie personalens tid inte räcker till
 • Business partner / Controlling-kompetens – där kunden har en fungerande redovisningsfunktion, men saknar analys, beslutsstöd och ekonomistyrning.
 • Rådgivning inom hållbarhetsredovisning/rapportering i linje med gällande ÅRL Läs mer

Tillbaka efter semestern och fylld med energi?

Då kanske det är dags för nya utmaningar?

Vi på Nogap söker hela tiden efter kompetenta medarbetare eller underkonsulter.

Är du intresserad av att bli en i vårt team och jobba som:

 • interim manager 
 • business controller 
 • hållbarhetscontroller
 • redovisningschef
 • koncernredovisningsekonom
 • verksamhetsutvecklare

 

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är själv på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm. För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Hör av dig till Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se

Är Zero-Based Budgeting lösningen för din verksamhet?

Under ett antal år har rullande prognoser ersatt budgetprocessen hos ett stort antal företag. Förväntningarna på detta skifte har ofta varit stora men många har efter hand upplevt att den positiva effekten på förändringstakt och styrning har uteblivit.

Prognoserna har ofta, liksom tidigare budgetar, endast blivit en interpolering av tidigare resultat och inte bidragit till företagets fortsatta utveckling. Detta har fått många att vända sina blickar mot en nygammal budgetmetod som nu är på frammarsch: Zero-Based Budgeting (ZBB).

I en studie från 2017 fann Bain & Company att 38 % av 406 undersökta amerikanska företag tillämpade ZBB. Detta skall jämföras med endast 10 % 2014. Samma trend noterar Accenture i sin studie ”Beyond the ZBB Buzz” från 2018. Denna studie visar att antalet bolag som använder ZBB har vuxit med i snitt 57 % årligen mellan 2011-2017. Ökningen har skett i alla branscher och det finns många större koncerner som med framgång implementerat ZBB. Inte sällan nämns fusionen mellan Kraft Foods och Heinz 2015 som ett exempel på hur man med hjälp av ZBB snabbt realiserade synergieffekter och fick bruttomarginaler betydligt högre än konkurrenternas. Vad innebär Zero-Based Budgeting och vilka möjligheter och risker ser vi?

Läs mer

Controllingfunktionen 2018 : Jobba mer eller jobba rätt?

Controllingfunktionen är i ständig förändring, men i många fall innebär förändringen att nya uppgifter ständigt faller på controllern utan att några gamla uppgifter faller bort. I många år har det talats om Controllern som en Business Partner till övriga funktioner, men det kan vara svårt att utvecklas i den riktningen när man fastnar i administrativa processer. De utmaningar som en Controller ofta ställs inför är:

 • Pressande tidplaner
 • Bristande systemstöd
 • Ökande krav från ledning och organisation
 • Omvärldsförändringar som leder till skiften i verksamhetens fokus, exempelvis internkontroll och hållbarhetsstyrning

I denna miljö är risken stor att man fastnar i det dagliga arbetet och inte hinner fokusera på långsiktig verksamhetsutveckling. Ofta fastnar diskussionen i att man upplever sig underbemannade och det blir en jakt på tid och resurser. Istället borde man ta ett kliv tillbaka och diskutera vad som är funktionens kärnaktiviteter och hur man skapar en tydlig väg för att nå en tillvaro där man arbetar med just det.

Hur skall din organisation nå höjd effektivitet genom att jobba rätt istället för att jobba mer?

Läs mer

Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Jenny Hertz börjar på Nogap.

Jenny har lång erfarenhet från ledande befattningar, ekonomiprocesser och IT i större organisationer. Förutom mångåriga erfarenheter av ledningsgruppsarbete har Jenny styrkor inom controlling både avseende större projektverksamhet och tjänsteföretag.

Jenny börjar hos oss den 13 augusti.

 

Nogap förstärker

Vi är glada och stolta över att berätta att Lotta Aldén börjar på Nogap.

Lotta har lång erfarenhet från ledande befattningar i större organisationer, bland annat i Shared Service Center. Förutom ledarskap har Lotta styrkor inom redovisning, koncernredovisning och projektledning.

Lotta börjar hos oss den 14 maj.

Är du en kvalificerad redovisningsekonom som vill växa med oss?

Just nu har vi förfrågningar från flera av våra kunder efter kvalificerade och erfarna redovisningschefer/redovisningsekonomer (civilekonomexamen eller liknande plus minst 5 års kvalificerat arbete med redovisning)

Är du eller har du erfarenhet som redovisningschef/kvalificerad redovisningsekonom i större organisationer, gärna inom tillverkningsindustrin?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är själv på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm. För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Låter detta intressant så tveka inte att kontakta Andreas Hultdin 070-219 45 99 eller skicka in din CV till cv@nogap.se

effektivare

 

Är du en Controller i Eskilstuna som vill växa med oss?

Nogap fortsätter att växa och många av våra kunder efterfrågar erfarna controllers för kortare och längre interimuppdrag. Just nu letar vi efter en Controller för ett uppdrag hos en kund som är ett större internationellt företag.

Är du en controller med ett par års erfarenhet från tillverkande industri? Är du strukturerad och lösningsorienterad och har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga? Är du intresserad av nya utmaningar och vill växa både på ett professionellt och personligt plan?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är själv på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm.

För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Låter detta intressant så tveka inte att kontakta Andreas Hultdin 070-219 45 99 Andreas.Hultdin@nogap.se eller skicka in din CV till cv@nogap.se.

Lönsammare verks