Nogap förstärker

17012-503 JPVi är glada och stolta över att berätta att Johan Paulsson har börjat på Nogap.

Johan har lång erfarenhet som Business Controller och av ledningsgruppsarbete i internationell miljö. Han har jobbat med både produktionsenheter och projektverksamhet.

Email: Johan.Paulsson@nogap.se

Telefon +46 70 305 08 07

Nominerade till Årets Innovatör Guldstänk

Vi har ännu en gång blivit nominerade till Guldstänk.

GS17_nomineringslogotyp_innovator

 

 

Easy To Trust är en digitaliserad lösning med syfte att användarna ska uppnå effektivisering och förbättrad lönsamhet. Med en väl fungerande infrastruktur för riskhantering och uppföljning av hållbart ansvarstagande byggs förtroende. Med Easy To Trust går verksamhetsfokus från att bara uppnå regelefterlevnad till att också skapa en hållbar konkurrensfördel.

 

easytotrust

 

 

 

Med denna innovativa lösning har vi nu blivit nominerade till Årets Innovatör. Lägg din röst på oss via länken http://guldstank.se/rosta/#tabs4

 

 

Nogap förstärker

_asset

Vi är glada och stolta över att berätta att Rebecca Edström har börjat på Nogap.

Rebecca har stor kompetens inom såväl Business Controlling som Accounting Controlling, erfarenheter som hon har hämtat från olika brancher som exempelvis  detaljhandel, transport och logistik. Hon har även ett förflutet som redovisningskonsult.

Email: Rebecca.Edstrom@nogap.se

Telefon +46 70 360 31 22

 

2017 första året med hållbarhetsredovisningar – det här bör du tänka på

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Företag som berörs är de med fler än 250 anställda, en balansomslutning över 175 MSEK eller en nettoomsättning över 350 miljoner. Vad är viktigt att tänka på för att arbetet ska bli effektivt och fokusera på rätt saker?

hall-nogap

Läs mer

Så undviker du fallgroparna när du anlitar interim management and controlling

Många företag kommer under det kommande året att ta in interim managers eller controllers. Ofta kan det vara bråttom att få konsulten på plats och besluten fattas under tidspress. Hur undviker man de vanligaste fallgroparna i samband med dessa beslut?

effektivare

Vad är skillnaden mellan en lyckad matchning och en mindre bra? Det finns naturligtvis inte någon absolut sanning i dessa frågor. Utifrån vår erfarenhet finns det fem punkter man bör tänka på när man anlitar interim-konsulter. Läs mer

Nya kursdatum ”Produktchef i praktiken”

Förutom att vi håller egna kurser eller skräddarsyr utbildningspaket till kunder, samarbetar vi även med ett antal utbildningsföretag.

Sedan ett par år samarbetar vi med Insights Events Sweden i kursen ”Produktchef i praktiken”.

Det är en tredagarskurs för produktchefer där vi håller den sista dagen med temat ”Lönsamhet för produktchefer”.

2017 års kurstillfällen är

13-15 mars, 5-7 september 2017

Man kan även välja att bara gå den sista dagen som vi håller.

http://insightevents.se/events/produktchef-i-praktiken/

Anmälan till denna kurs sker via Insight Events hemsida

Därför ökar efterfrågan på Interim Management och Controlling

Under ett flertal år har efterfrågan på Interim Management och Controlling ökat både i Sverige och internationellt. Det mesta tyder på att denna trend håller i sig. En undersökning gjord av ett globalt ledande företag inom Interim Management, Robert Half Management, visar att 90 % av CFOer på stora och medelstora företag under det kommande året planerar att anlita interim managers. Av dessa är hälften tänkta till projektledarroller och hälften till traditionella interim-uppdrag. Vi på Nogap ser samma tendens i Sverige och har under 2016 sett en stor uppgång i förfrågningar från både gamla och nya kunder.

Det vi ser på den svenska marknaden och i kontakt med våra kunder är att det framförallt finns 5 bakomliggande orsaker till det ökande behovet av interimslösningar:

Läs mer