Varför är det så ont om Q?

Hasse Alfredsson skrev på slutet av 60-talet den numera klassiska barnboken ”Varför är det så ont om Q?” I den boken får läsaren lära sig att förklaringen är att ”Boven” och ”Q-hunden” ger sig ut för att stjäla bokstäver. ”Boven” stjäl bokstäver med en maskin som han har uppfunnit. När han åker fast och tvingas återlämna bokstäverna visar det sig att alla Q saknas. Q-hunden har nämligen slickat i sig alla Q eftersom de liknar en katt sedd bakifrån!

 

Q4

 

 

 

 

 

När vi på Nogap jobbar med kvalitetsfrågor ser vi att problemet inte är att det är brist på ”Lilla q”. Problemet är att det saknas ”Stora Q”!

Joseph M Juran myntade redan andra hälften av 1900-talet begreppen “Big Q” and “Little Q” och dessa begrepp är nyckeln till att fullt förstå potentialen med kvalitetsarbete. Stora Q är att låta kvalitetsarbetet genomsyra hela affärsverksamheten, produkterna och tjänsterna. Lilla q handlar om att jobba med kvalitet inom ett betydligt mer begränsat område, exempelvis genom att bara fokusera på den enskilda produkten. Förenklat kan man säga att Lilla q är en del av bilden och Stora Q är hela bilden.

Traditionellt har vi i västvärlden sett oss själva som högkvalitativa, medan lågkostnadsländerna ansetts hålla låg kvalitet. Detta grundar sig på att vi sedan länge har varit duktiga på att mäta kvalitet i enskilda produkter. Det är viktigt att inse att när nu kvalitetsutvecklingen accelererar i länder som Indien och Kina arbetar man där inte bara med kvalitet i enskilda produkter utan strategiskt i hela värdekedjan. Vi tror att nyckeln för att vi i västvärlden skall behålla vår komparativa fördel är att vi förstår skillnaden mellan Stora Q och Lilla q. Kvalitetsarbete är en strategisk ledningsfråga som handlar om att utveckla förmågan att möta de kundbehov som ligger bakom den enskilda produkten eller tjänsten. Det vill säga det Joseph M Juran en gång i tiden menade med Stora Q.

Vi på Nogap ser i vårt arbete att det inte är som Hasse Alfredsson skrev ”ont om q”. Det är ont om Stora Q!

Fundera på om ni jobbar med Stora Q eller Lilla q i er verksamhet!

Vill ni veta mer om hur Nogap jobbar med kvalitet kan ni kontakta Mari Hellblom på 070-223 41 43 eller Mari.Hellblom@nogap.se

Om ni är nyfikna på Hasse Alfredssons bok rekommenderar vi er att gå in på SVTs ”Öppet Arkiv”: https://www.oppetarkiv.se/video/1399273/varfor-ar-det-sa-ont-om-q-avsnitt-1-av-5

Utbildningar med Nogap

Förutom att hålla egna kurser arbetar vi även tillsammans med olika utbildningsinstitut. Nu i höst håller vi kurserna:

produktchef_header”Produktchef i praktiken” tillsammans med Insight Events. På kursen lär vi ut arbetssätt och verktyg som gör att man på ett bättre sätt kan jobba med effektivitet och lönsamhet i sin roll som produktchef.

http://insightevents.se/events/produktchef-i-praktiken/

 

ekonomi-hogskolan-2017_rubrik”Ekonom i högskolan” tillsammans med Teknologisk Institut. Vi håller en Workshop där vi delar med oss av hur man kan effektivisera sitt budget- och prognosarbete.

http://www.tiabkonferens.se/ekonomi-hogskolan-2017.html#program=workshop

 

 

StadUtöver dessa båda utbildningar håller vi både generella och företagsanpassade utbildningar i egen regi. Områden där vi har utbildningar i just nu är lönsamhet, riskhantering, ledningssystem och hållbarhet.

Kontakta gärna Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se om ni vill veta mer.

Vi söker controllers och redovisningschefer

Vi på Nogap söker kontinuerligt efter kompetenta controllers och redovisningschefer med erfarenhet från större företag. Du har flera års erfarenhet av ekonomistyrning eller av redovisning i stora bolag. Du är trygg i din kompetens, är självständig och har en positiv attityd. Du känner dig bekväm med våra ledord ödmjukhet, integritet och ledarskap. Vi får löpande in nya uppdrag med placering i verksamheter som finns i Mälardalsregionen inkl. Stockholm samt Bergslagsregionen. Vi söker både dig som vill jobba med oss som associate/underkonsult eller som anställd.

Skicka din CV till cv@nogap.se.

Om du har frågor kan du kontakta Andreas Hultdin, andreas.hultdin@nogap.se,  +46-70 219 45 99.

 

 

Behöver du ett bollplank i arbetet med hållbarhetsrapportering?

2017 är för många det första året med hållbarhetsrapportering.

Vad betyder det för ert företag? Vilka delar är väsentliga för er?

Har ni rätt kompetens och verktyg för att skapa en korrekt hållbarhetsredovisning?

Hur skapar man de mest effektiva mätetalen för just er organisation?

Nogap har både kompetensen och erfarenheten för att svara på frågor och stötta er i ert arbete. Genom Easy To Trust kan vi även erbjuda ett verktyg som underlättar uppföljning och kvalitetssäkring av ert hållbarhetsarbete

buske-2

Kontakta Anneli af Klercker  för ett kostnadsfritt möte där hon kan hjälpa er att reda ut begreppen och bedöma vad just er organisation behöver göra.

 

anneliAnneli af Klercker är Certifierad Hållbarhetscontroller utifrån GRI Standards och har arbetat med hållbarhetsrapportering både inom privat och offentlig sektor. Hon har även mångårig erfarenhet som Business Controller och Ekonomichef.

Anneli.af.Klercker@nogap.se

+46-(0)70-626 85 85

 

 

Nogap förstärker

17012-503 JPVi är glada och stolta över att berätta att Johan Paulsson har börjat på Nogap.

Johan har lång erfarenhet som Business Controller och av ledningsgruppsarbete i internationell miljö. Han har jobbat med både produktionsenheter och projektverksamhet.

Email: Johan.Paulsson@nogap.se

Telefon +46 70 305 08 07

Nominerade till Årets Innovatör Guldstänk

Vi har ännu en gång blivit nominerade till Guldstänk.

GS17_nomineringslogotyp_innovator

 

 

Easy To Trust är en digitaliserad lösning med syfte att användarna ska uppnå effektivisering och förbättrad lönsamhet. Med en väl fungerande infrastruktur för riskhantering och uppföljning av hållbart ansvarstagande byggs förtroende. Med Easy To Trust går verksamhetsfokus från att bara uppnå regelefterlevnad till att också skapa en hållbar konkurrensfördel.

 

easytotrust

 

 

 

Med denna innovativa lösning har vi nu blivit nominerade till Årets Innovatör. Lägg din röst på oss via länken http://guldstank.se/rosta/#tabs4

 

 

Nogap förstärker

_asset

Vi är glada och stolta över att berätta att Rebecca Edström har börjat på Nogap.

Rebecca har stor kompetens inom såväl Business Controlling som Accounting Controlling, erfarenheter som hon har hämtat från olika brancher som exempelvis  detaljhandel, transport och logistik. Hon har även ett förflutet som redovisningskonsult.

Email: Rebecca.Edstrom@nogap.se

Telefon +46 70 360 31 22

 

2017 första året med hållbarhetsredovisningar – det här bör du tänka på

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Företag som berörs är de med fler än 250 anställda, en balansomslutning över 175 MSEK eller en nettoomsättning över 350 miljoner. Vad är viktigt att tänka på för att arbetet ska bli effektivt och fokusera på rätt saker?

hall-nogap

Läs mer

Så undviker du fallgroparna när du anlitar interim management and controlling

Många företag kommer under det kommande året att ta in interim managers eller controllers. Ofta kan det vara bråttom att få konsulten på plats och besluten fattas under tidspress. Hur undviker man de vanligaste fallgroparna i samband med dessa beslut?

effektivare

Vad är skillnaden mellan en lyckad matchning och en mindre bra? Det finns naturligtvis inte någon absolut sanning i dessa frågor. Utifrån vår erfarenhet finns det fem punkter man bör tänka på när man anlitar interim-konsulter. Läs mer