Är du en kvalificerad redovisningsekonom som vill växa med oss?

Just nu har vi förfrågningar från flera av våra kunder efter kvalificerade och erfarna redovisningschefer/redovisningsekonomer (civilekonomexamen eller liknande plus minst 5 års kvalificerat arbete med redovisning)

Är du eller har du erfarenhet som redovisningschef/kvalificerad redovisningsekonom i större organisationer, gärna inom tillverkningsindustrin?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är själv på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm. För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Låter detta intressant så tveka inte att kontakta Andreas Hultdin 070-219 45 99 eller skicka in din CV till cv@nogap.se

effektivare

 

Är du en Controller i Eskilstuna som vill växa med oss?

Nogap fortsätter att växa och många av våra kunder efterfrågar erfarna controllers för kortare och längre interimuppdrag. Just nu letar vi efter en Controller för ett uppdrag hos en kund som är ett större internationellt företag.

Är du en controller med ett par års erfarenhet från tillverkande industri? Är du strukturerad och lösningsorienterad och har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga? Är du intresserad av nya utmaningar och vill växa både på ett professionellt och personligt plan?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är själv på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm.

För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Låter detta intressant så tveka inte att kontakta Andreas Hultdin 070-219 45 99 Andreas.Hultdin@nogap.se eller skicka in din CV till cv@nogap.se.

Lönsammare verks

Nogap önskar God Jul och Gott Nytt År

Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartners för ett gott 2017 och ser fram emot ett spännande och innehållsrikt 2018. För sjätte året i rad går vår julgåva till det lilla sjukhuset i Mimia i Demokratiska Republiken Kongo.

Jul 2017 -5

 

Här kan du läsa mer och se hur även du kan bidra:

http://www.motema.n.nu/

 

Är du en koncernredovisare som vill växa med oss?

Nogap fortsätter att växa och många av våra kunder efterfrågar kvalificerade och erfarna koncernredovisningschefer/ekonomer för kortare och längre interimuppdrag. Vi får även förfrågningar om projektledare vid införande av nya IFRS-rekommendationer.

Är du eller har du erfarenhet som koncernredovisare i större organisationer? Har du byggt upp kompetens inom IFRS och/eller USGAAP? Är du intresserad av nya utmaningar och vill växa både på ett professionellt och personligt plan?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är själv på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm.

För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Låter detta intressant så tveka inte att kontakta Andreas Hultdin 070-219 45 99 eller skicka in din CV till cv@nogap.se.

Säkrare

Är du en projektcontroller som vill växa med oss?

Nogap fortsätter att växa och många av våra kunder efterfrågar kvalificerade och erfarna projektcontrollers för kortare och längre interimuppdrag.

Är du eller har du erfarenhet som projektcontroller i tekniska leveransorderprojekt med totalvärde 100 MSEK och uppåt? Är du intresserad av nya utmaningar och vill växa både på ett professionellt och personligt plan?

Som konsult hos Nogap blir du en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och gedigen erfarenhet. Detta innebär att även om du är själv på ett uppdrag har du alltid flera erfarna kollegor att vända dig till om du behöver stöd eller råd i olika frågor.

Våra kunder är medelstora och stora företag i Mälardalen och Stockholm.

För rätt person finns möjlighet till fast anställning hos oss på Nogap, men vi bygger även långsiktiga samarbeten med underkonsulter, vilket innebär att även du med eget bolag är välkommen att kontakta oss.

Låter detta intressant så tveka inte att kontakta Andreas Hultdin 070-219 45 99 eller skicka in din CV till cv@nogap.se.

Stab

Ny VD på Nogap

I år fyller Nogap 10 år och efter att ha byggt upp företaget under den tiden väljer Mari Hellblom att sluta som VD.

Mari kommer fortsätta att vara aktiv i verksamheten och arbeta med verksamhetsutveckling hos våra kunder. Dessutom driver och utvecklar Mari företaget ETT Easy To Trust där verktygen för hållbarhetsarbete och riskhantering är kärnan. Mari sitter kvar i Nogaps ledningsgrupp och fortsätter även som styrelseordförande.

 

MA

 

 

 

 

 

Andreas Hultdin är utsedd till ny VD och fortsätter utvecklingen av Nogaps verksamhet. Fokus ligger på att fortsätta leverera högsta kvalitet oavsett om det är verksamhetsutveckling eller interimuppdrag. Vi siktar på att under de kommande åren nå ännu fler kunder och att attrahera fler kompetenta medarbetare.

Andreas kommer även i fortsättningen att vara tillgänglig för uppdrag hos våra kunder.

Vet du att du får rätt controller?

Yrkestiteln ”Controller” är en titel som ibland kan vara otydlig och innefatta en mängd olika kompetenser. När en kund skulle beskriva vilken kompetens de efterfrågade räknade de upp följande kompetenser: ”Duktig med siffror”, ”kan excel” och ”gärna har erfarenhet av vårt ekonomisystem”.

Att bara hitta en person som uppfyller dessa kriterier är inte svårt. Att hitta rätt person för uppdraget kräver mer.

träff

 

När ni träffar en representant för Nogap träffar ni inte bara en konsultförmedlare. Den ni träffar, troligen Anneli, Viveka, Mari eller Andreas, har tillsammans mer än 100 års erfarenhet från arbete på ekonomiavdelning i en mängd olika roller. Vi har själva erfarenheter som CFO, Ekonomichef, Redovisningschef, Koncernredovisningschef, Business Controller, Accounting Controller, Project Controller, Production Controller, Sustainability Controller och Internal Control Manager.

När Nogap träffar kunden kan vi göra en djupare analys av uppdraget för att bedöma vilket behov kunden verkligen har. Sedan matchar vi behovet med någon av våra erfarna och kompetenta konsulter. Även den som ansvarar för själva matchningen har hög kompetens inom ekonomi och kan i vissa fall själv vara aktuell för uppdraget.

För att bedöma uppdragets natur försöker vi att analysera uppdraget utifrån två dimensioner:

  • Redovisningskompetens/Affärskompetens
  • Reaktivt/Proaktivt arbetssätt

Genom dessa dimensioner kan vi kartlägga vilken typ av kompetenser som behövs för just det specifika uppdraget. I nedanstående bild belyses ett antal olika typer av controllers och hur de kan arbeta.

affred4

 

Vi på Nogap har i våra tidigare arbeten tagit in interimkonsulter och förstår därför vikten av rätt matchning mellan kompetens och uppdrag. Vi har själva som chefer upplevt både lyckade och misslyckade matchningar och vet att en felmatchad interimkonsult kan innebära ett stort merarbete och en ytterligare belastning för organisationen. Det är även därför vi ibland tackar nej till uppdrag. Tror vi oss inte kunna leverera rätt konsult tar vi inte uppdraget. Även om det ibland gör potentiella kunder besvikna är det en del av vårt arbete att med trovärdighet kunna leverera högsta kvalitet.

Nästa gång du ska ta in en interimkonsult, fundera då på om konsultförmedlaren som ansvarar för matchningen har tillräcklig erfarenhet och kompetens för att förstå dina behov och bedöma kompetensen hos den potentiella kandidaten.

Varför är det så ont om Q?

Hasse Alfredsson skrev på slutet av 60-talet den numera klassiska barnboken ”Varför är det så ont om Q?” I den boken får läsaren lära sig att förklaringen är att ”Boven” och ”Q-hunden” ger sig ut för att stjäla bokstäver. ”Boven” stjäl bokstäver med en maskin som han har uppfunnit. När han åker fast och tvingas återlämna bokstäverna visar det sig att alla Q saknas. Q-hunden har nämligen slickat i sig alla Q eftersom de liknar en katt sedd bakifrån!

 

Q4

 

 

 

 

 

När vi på Nogap jobbar med kvalitetsfrågor ser vi att problemet inte är att det är brist på ”Lilla q”. Problemet är att det saknas ”Stora Q”!

Joseph M Juran myntade redan andra hälften av 1900-talet begreppen “Big Q” and “Little Q” och dessa begrepp är nyckeln till att fullt förstå potentialen med kvalitetsarbete. Stora Q är att låta kvalitetsarbetet genomsyra hela affärsverksamheten, produkterna och tjänsterna. Lilla q handlar om att jobba med kvalitet inom ett betydligt mer begränsat område, exempelvis genom att bara fokusera på den enskilda produkten. Förenklat kan man säga att Lilla q är en del av bilden och Stora Q är hela bilden.

Traditionellt har vi i västvärlden sett oss själva som högkvalitativa, medan lågkostnadsländerna ansetts hålla låg kvalitet. Detta grundar sig på att vi sedan länge har varit duktiga på att mäta kvalitet i enskilda produkter. Det är viktigt att inse att när nu kvalitetsutvecklingen accelererar i länder som Indien och Kina arbetar man där inte bara med kvalitet i enskilda produkter utan strategiskt i hela värdekedjan. Vi tror att nyckeln för att vi i västvärlden skall behålla vår komparativa fördel är att vi förstår skillnaden mellan Stora Q och Lilla q. Kvalitetsarbete är en strategisk ledningsfråga som handlar om att utveckla förmågan att möta de kundbehov som ligger bakom den enskilda produkten eller tjänsten. Det vill säga det Joseph M Juran en gång i tiden menade med Stora Q.

Vi på Nogap ser i vårt arbete att det inte är som Hasse Alfredsson skrev ”ont om q”. Det är ont om Stora Q!

Fundera på om ni jobbar med Stora Q eller Lilla q i er verksamhet!

Vill ni veta mer om hur Nogap jobbar med kvalitet kan ni kontakta Mari Hellblom på 070-223 41 43 eller Mari.Hellblom@nogap.se

Om ni är nyfikna på Hasse Alfredssons bok rekommenderar vi er att gå in på SVTs ”Öppet Arkiv”: https://www.oppetarkiv.se/video/1399273/varfor-ar-det-sa-ont-om-q-avsnitt-1-av-5

Utbildningar med Nogap

Förutom att hålla egna kurser arbetar vi även tillsammans med olika utbildningsinstitut. Nu i höst håller vi kurserna:

produktchef_header”Produktchef i praktiken” tillsammans med Insight Events. På kursen lär vi ut arbetssätt och verktyg som gör att man på ett bättre sätt kan jobba med effektivitet och lönsamhet i sin roll som produktchef.

http://insightevents.se/events/produktchef-i-praktiken/

 

ekonomi-hogskolan-2017_rubrik”Ekonom i högskolan” tillsammans med Teknologisk Institut. Vi håller en Workshop där vi delar med oss av hur man kan effektivisera sitt budget- och prognosarbete.

http://www.tiabkonferens.se/ekonomi-hogskolan-2017.html#program=workshop

 

 

StadUtöver dessa båda utbildningar håller vi både generella och företagsanpassade utbildningar i egen regi. Områden där vi har utbildningar i just nu är lönsamhet, riskhantering, ledningssystem och hållbarhet.

Kontakta gärna Andreas Hultdin på 070-219 45 99 eller Andreas.Hultdin@nogap.se om ni vill veta mer.